detectingpeople.dk › Opslagsværk
detectingpeople.dk
Udvid/Kollaps indhold Detecting People

Udvid/Kollaps indhold Bruger Info

Velkommen Gæst

Hvem er hvor: 1 Gæster

Opslagsværk
Metaldetektor


Metaldetektor

En metaldetektor er et redskab der kan finde metaller i jorden, fødevarer, osv.

Man kender dem fra minerydning, i lufthavne til screening for våben, i fødevareindustrien, men i de senere år også i arkæologien.

Detektorarkæologen, bruger metaldetektoren til at finde metalliske levn fra fortiden.

En tiltagende del af arkæologiske fund kommer fra metaldetektorer.


Lovgivningen:

I Danmark er det kun forbudt at bruge metaldetektorer i to meters afstand fra fredede fortidsminder.

Men man må selvfølgelig ikke bare søge, man skal have tilladelse fra lodsejeren.

Fund der er omfattet af danefælovgivningen skal afleveres til museet.Teknikken:

En metaldetektor bygger på principperne bag elektromagnetisk induktion.
En metaldetektor indeholder en eller flere induktionsspoler (Søgehoved) som interagerer med metalliske
genstande i jorden.

En pulserende strøm tilføres spolen, som så danner et magnetfelt omkring spolen. Magnetfeltet som spolen laver, kollapser og genopstår mange gange i sekundet...eksempelvis vil en 18 kHz spole, tænde og slukke for magnetfeltet 18.000 gange i sekundet. Hvis magnetfeltet ikke slukkes bliver heller intet indukseret. Lavfrekvente søgehoveder er bedre til dybereliggende og større emner, hvorimod højfrekvente hoveder er bedre til småting der ikke ligger så dybt.

Når dette magnetfelt så bevæges henover metal, som f.eks. en mønt, dannes der en elektrisk strøm. Denne elektriske strøm laver
dets eget magnetfelt, som modtages og modtagerspolen signalerer så til kontrolboksen at
der er metal, kontrolboksen indikerer dette ved lyd og evt. vises der også tal på display.

I søgehovedet kan der være både en sender og modtager spole, eller den samme spole benyttes som både sender og modtager.

Metaller tager forskellig tid at induksere, dvs. at detektoren udfra forsinkelsen i svaret,
vil forsøge at indikere hvilken type metal der er tale om. Men da størrelsen på metallet også spiller en rolle
samt jordforhold osv. kan denne metaltype indikation ikke regnes for særlig nøjagtig.

Alle nyere metaldetektorer skelner dog ret godt jern fra andre metaller, så man kan diskrimenere jern fra.

Dog vil bl.a. større jerngenstande, eller jern med hul i kunne "lyde" som et godt signal.

Grunden til at hullede jernemner afgiver et godt og klart signal er fordi strømmene (Eddy-strøm) løber rundt om emnet
sammen, hver Eddy-strøm er som sin egen lille hvirvelstrøm.....men på runde objekter med hul i,
begynder Eddy-strømmene at slå sig sammen til en "stor hvirvelstrøm" som så afgiver et nydeligt "falsk" svar i modtager spolen,
det er ikke kun jern der har denne egenskab, det er alle metaller med hul i. Alle hullede metaller kan man grundet denne egenskab
"fange" på større dybder.


[ Tilbage ]

Metal Detektering

Copyright © af detectingpeople.dk - (13495 læst)

Udvid/Kollaps indhold Leksikon